COMMITEE

PATRON

 • Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
 • Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

ADVISORY BOARD

 • dr. Sjarif M. Wasitaatmadja, Sp.D.V.E., Subsp.D.K.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Sri Aryani Sudharmono, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Edwin Djuanda, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV

CHAIRMAN

 • dr. Abraham Arimuko, SpKK, MARS, FINSDV, FAADV

SECRETARIES

 • dr. Ni Putu Susari Widianingsih, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Brahm U. Pendit, Sp.D.V.E., FINSDV
 • dr. Hanny Nilasari, Sp.D.V.E., Subsp. Ven., FINSDV, FAADV
 • dr. Cyntia Yulyana, Sp.D.V.E

TREASURIES

 • dr. Lilik Norawati, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Triana Agustin, Sp.D.V.E., Subsp. D.A., FINSDV, FAADV

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Prof. Dr. dr. Irma Bernadette, Sp.D.V.E., Subsp.D.K.E. FINSDV, FAADV
 • Dr. dr. Lili Legiawati, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., FINSDV, FAADV
 • Dr. dr. Prasetyadi Mawardi, Sp.D.V.E., Subsp. Ven., FINSDV, FAADV
 • dr. Ni Putu Ary Widhyasti Bandem, M.Kes, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Irmadita Citrashanty, Sp.D.V.E., FINSDV
 • dr. Lis Surachmiati Suseno, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Stefani Rachel Soraya Djuanda, Sp.D.V.E., FINSDV
 • Dr. dr. Reiva Farah Dwiyana, Sp.D.V.E., Subsp. D.A, M.Kes.,FINSDV,FAADV

SYMPOSIUM AND PROGRAM

 • dr. Silvia Veronica, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • Dr. dr. Fitria Agustina, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. M. Akbar Wedyadhana, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Fadhli Aulia Mughni, M.Sc, Sp.D.V.E
 • dr. Nyoman Yoga Maya Pramita, Sp.D.V.E
 • dr. M. Yoga Adi Waskito, Sp.D.V.E

Workshop

 • dr. Widyo Atmoko, Sp.D.V.E, FINSDV, FAADV
 • dr. Silvia Veronica, Sp.D.V.E., FINSDV,FAADV
 • Dr. dr. Nugrohoaji Dharmawan, M.Kes, Sp.D.V.E., Subsp.O.B.K., FINSDV, FAADV
 • dr. Bagus Haryo Kusumaputra, Sp.D.V.E.,FINSDV
 • dr. Adhimukti T Sampurna, Sp.D.V.E., FINSDV,FAADV
 • Dr. dr. Siswanto Wahab, Sp.D.V.E., Subsp.O.B.K, FINSDV,FAADV

FUND & BOOTH EXHIBITION

 • dr. Andreas Widiansyah, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • Dr. dr. IGN Darmaputra, Sp.D.V.E., Subsp. O.B.K., FINSDV, FAADV
 • dr. Sri Ellyani, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
  dr. Rita Maria, Sp.D.V.E, FINSDV
 • dr. Reni Wiyakti Nanda Dewi, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Teddy Sutrisna, Sp.D.V.E.,FINSDV,FAADV

PUBLICATION

 • dr. Diah Puspitosari, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Shalina Sebayang, Sp.D.V.E., FINSDV, FAADV
 • dr. Randy Satria Nugraha, Sp.D.V.E

GENERAL AFFAIRS

 • dr. Sukirman, Sp.D.V.E, FINSDV,FAADV
 • dr. Puguh Santoso, Sp.D.V.E